Dịch vụ
GÓI DỊCH VỤ
BIZ 20
BIZ 20
........
 • 11 -20 người dùng
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • Kết nối 5 đầu số SIP
 • Cung cấp tài khoản quản trị
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Tặng IVR lời chào tự động
 • 1 Phòng họp thoại
 • Forward cuộc gọi ra số cá nhân
BIZ 10
BIZ 10
........
 • 1 – 10 người dùng
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • Kết nối 2 đầu số SIP
 • Cung cấp tài khoản quản trị
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Phòng họp thoại
BIZ 50
BIZ 50
........
 • 21 -50 người dùng
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • Kết nối 8 đầu số SIP
 • Cung cấp tài khoản quản trị
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Tặng IVR lời chào tự động
 • 1 Phòng họp thoại
 • Forward cuộc gọi ra số cá nhân
 • Định cước cho từng nhân viên
BIZ 100
BIZ 100
........
 • 51 -100 người dùng
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
 • Kết nối 10 đầu số SIP
 • Cung cấp tài khoản quản trị
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Tặng IVR lời chào tự động
 • 1 Phòng họp thoại
 • Forward cuộc gọi ra số cá nhân
BIZ UP
BIZ UP
........
 • 101 người dùng trở lên
 • Tích hợp CRM, ERP TICKET
 • report thực tế theo yêu cầu của khách hàng
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp
Tất cả các gói dịch vụ bao gồm
 • Cấu hình lời chào, máy nhánh, gọi ra/vào, tạo nhóm, đấu nối đầu số… theo yêu cầu
 • Cài đặt từ xa IP Phone cho máy nhánh, PC, Laptop/Tablet/Mobile…
 • Kiểm tra lỗi tổng đài ảo phát sinh sau khi cài đặt hoặc restore tổng đài nếu cần thiết
 • Hướng dẫn sử dụng các chức năng tổng đài theo gói sử dụng
 • Quản trị các tính năng có trong tổng đài (không bao gồm nghiên cứu tích hợp chức năng mới theo yêu cầu)
 • Thay đổi / điều chỉnh kịch bản hoạt động của tổng đài
 • Phối hợp với nhà mạng liên quan xử lí các sự cố liên quan đến đầu số cố định, di động, 1900/1800…